At yerine geyiğe binen Türkler

Göktürkler döneminde Sayan Dağlarının kuzeyinde Kurıkan boyu yaşıyordu. Buraları Türk devletinin kuzey sınırları idi. Kurıkanların yetiştirdikleri atlar meşhurdu. Kurıkanlar, Ren geyiğini de ehlileştirmişlerdi; at gibi Ren geyiğine de binerlerdi. Kızaklarını köpeklere çektiriyorlar ve büyük arabalar kullanıyorlardı.

 

Share Button

Bu konuda görüşlerinizi yazın