Her kelimenin bir hikâyesi var: albatros

Albatros en büyük deniz kuşudur. Bazı albatroslarda bir kanat ucundan diğerine olan uzunluk üç metreyi geçer. Albatroslar o kadar ağırlardır ki rüzgarın  yardımı olmadan uçamazlar.

Wandering-Albatross-fledgling-with-wings-outstretched1700’lü yıllarda denizciler albatros ödürmenin kendilerine uğursuzluk getireceğine inanırlardı. Bir albatrosu ödürmenin cezası da ölü kuşun öldüren kişinin boynuna bağlanmasıydı.

Albatros adı, İspanyolca’da pelikan anlamına gelen “alcatraz”dan gelmektedir. Alcatraz aynı zamanda San Francisco koyundaki bir adanın da adıdır. Burası eskiden federal hapishane olarak kullanılırdı. Buraya Alcatraz denmesinin sebebi ise burada yaşayan pelikanlardı.

Alkatraz adı Araplar tarafından kullanılan ve kovayla su çekmeye yarayan  “al-qadus” isimli bir cihazdan gelmektedir. İngiliz denizciler  gagalarının altında bir kese olan deniz kuşlarına “alcatras” ismini vermişlerdi. Çünkü pelikanların torba şeklindeki gagalarında su taşıdıklarını düşünmüşlerdi. Pelikanlar çoğunlukla koyu renkli olduğu için ve onlara  alkatraz adını verdikleri için, büyük beyaz kuşları da albatros olarak adlandırmışlar. Çünkü Latince’de “alba” kelimesi ” beyaz” anlamına geliyordu.

Bu yazı 2005 yılında Halk’a ve Olaylara Tercüman Gazetesi’nde yayımlandı

 

 

Bu konuda görüşlerinizi yazın