Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Astroloji 1

astrologyAstroloji kelimesi Yunanca’da yıldız anlamına gelen “aster” ve bilim anlamına gelen “logos” kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Eskiden astrolojiye ilm-i nücum denmekteydi. Bu işle uğraşan kişiye de müneccim denilmekteydi. Eskiçağda astroloji doğal bilimlerin bir kolu sayılmaktaydı. Araplar ise astrolojiyi astronominin bir dalı olarak kabul etmekteydi.

Astroloji’de, Dünya’daki olayların (Özellikle Güneş, Ay ve gezegenler ve yıldızlar gibi) çeşitli astronomik cisimlerle olan bağlantısı araştırılır. İlk takvimi hazırlayan Mısırlılardır. Mısırlılar zamanı ölçebilmek için onar gün arayla beliren 36 tane parlak yıldız belirlediler. Bu yıldızların yükseldikleri zaman gökyüzüne egemen olacağını kabul ettiler. Bu görüşü benimseyen astrologlar da bir insan doğduğu zaman astronomik cisimlerin bulunduğu durumun o insanın karekterini ve  kaderini etkilediğine inanmaktadır. Yüzlerce yıldır bilim adamları astrolojinin  görüşlerine karşı çıksa da milyonlarca insan yine de astrolojiye inanmaktadır.

Astrolojinin geçmişi çok eski zamanlara dayanır. İlk astroloji çalışmaları MÖ 3000 yıllarında Mezopotamya’da günümüzdeki Irak topraklarında yapılmıştır. Daha sonra Çinliler ve Hintliler de çeşitli astrololjik çalışmalar yapmışlardır.

 

Barış Özkök’ün bu yazısı 2005 yılında Halk’a  ve Olaylara Tercüman Gazetesi’nde yayımlandı.

 

 

0 yorum yapılmış

Bu yazı için bir yorum yapın

Bu yazı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Aşağıdaki formu kullanarak düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir