Her kelimenin bir hikayesi var: dolar

Dünyanın hemen her yerinde geçerli bir para birimi olan “dolar”ın ilk ortaya çıktığı yer bugünkü Çek Cumhuriyeti topraklarıdır. 1519’da Joachimstal (“Joachim’in vadisi” demektir, “tal” Almanca’da vadi anlamına gelir) kasabasının yakınlarındaki bir gümüş madeninde gümüş para basılmaya başlandı. Bu paraya çok da yaratıcı olmayan bir isim verildi: Joachimstaler. Geniş bir bölgede kullanılan bu madeni paraya zamanla kısaca “taler” denilmeye başlandı. Daha sonra bu isim “daler”a dönüştü. İngilizce’ye ise “dollar” olarak girdi.

Amerikan kolonilerinde standart bir para birimi yoktu. En çok kullanılan para İspanyolların Peso’suydu. İngiliz kolonicileri kendi aralarında bu paradan dolara olarak söz ediyorlardı. Kıta Kongresi’nin 1785’te aldığı karar uyarınca dolar, Amerika Birleşik Devletleri’nin standart para biriminin adı olarak kabul edildi. Çünkü bu terim hem çok yaygın bir şekilde biliniyordu hem de İngilizlerin resmi para birimlerinin hiçbiriyle bağlantısı yoktu.

Bu yazı 2005 yılında Halk’a ve Olaylara Tercüman Gazetesi’nde yayımlandı.

 

Bu konuda görüşlerinizi yazın