Her kelimenin bir hikâyesi var: jandarma

Fransızca “genderma” kelimesinden dilimize geçmiştir. Bu kelime  “silahlı kişiler” anlamına gelen “gens d’armes”dan ortaya çıkmıştır.

Jandarma, yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, kanun ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükümet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı ve askeri zabıta kuvvetidir.

Jandarma İlk kez Fransa’da 1439’da kurulmuştur. Ülkemizde ise jandarmanın kuruluş tarihi 14 Haziran 1839’dur. 20 Kasım 1879’da Seraskerlik makamına bağlı Umum Jandarma Merkeziyesi kurulmuştur.

Jandarma, 1909 yılında yeniden düzenlenerek Harbiye Nezareti’ne bağlanmış ve Umum Jandarma Kumandanlığı adını almıştır.

10 Haziran 1930 tarihinde çıkarılan 1706 Sayılı Kanun ile Jandarma teşkilatı bugünkü hukuki statüsünü kazanmıştır.

 

Bu yazı 2005 yılında Halk’a ve Olaylara Tercüman Gazetesi’nde yayımlandı.

 

 

 

Bu konuda görüşlerinizi yazın