Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Lojistik 1

Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Lojistik 2Lojistik, Fransızca logistuque kelimesinden ortaya çıkmıştır. Bu, Fransızca’ya Latince logistucus ile girmiştir. Logisticus kelimesi ortaçağda “rasyonel” demekti. Sonraları ise “hesaplama” anlamında kullanılmaya başlandı. Bu kelimenin kökeni ise Yunanca bir kelime olan logistikos’du.

Lojistik personelin (sınıflandırma, hareket, bir yerin boşaltılması), malzemenin (üretim, dağıtım, bakım), hizmetlerin ve diğer ilgili faktörlerin planlanması, yönetilmesi ve yürütülmesiyle ilgili askeri bilimdir. Lojistik’i kısaca geniş çaplı bir operasyonun ayrıntılı koordinasyonu olarak da tanımlayabiliriz. Fakat günlük hayatta lojistik denilince akla ilk olarak lojistik sektörü gelmektedir. Bu anlamıyla lojistik, tedarik kaynağından itibaren müşteriye kadar uzanan kanal içerisinde ürün ya da hizmetlerin akışıyla ilgili faaliyetlerin tümüdür.

Lojistik sektörü ekonominin en önemli dinamikleri arasında yer almaktadır. Son yirmi yılda lojistik sektöründe dünya genelinde çalışan sayısı 500 kat artmıştır. AB’ye giren ülkelerde, lojistik ve taşımacılık sektörü yaklaşık yüzde 15 ek büyüme göstermektedir. Türkiye’nin 25-30 milyar dolarlık bir lojistik potansiyeli bulunmaktadır. Ancak ülkemizde şu anda lojistik hizmetlerinin yarattığı iş hacmi 5-6 milyar dolar civarındadır.

Ülkemizde lojistik sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin şirket vardır. Bu şirketlerde toplam 250 bin kişi çalışmaktadır.

Türkiye’nin lojistik sektörü portansiyeli dünyadaki önemli lojistik firmalarının da ilgisini çekiyor. Bu nedenle birçok yabancı şirket Türkiye’ye yatırım yapıyor. Bazı Türk şirketleri de yabancı şirketlerle ortaklık kuruyor. Türkiye pazarına girmiş olan yabancı şirket sayısı şu anda 15’i geçmiyor, fakat sektörün gösterdiği hızlı büyüme bu sayının artabileceğini gösteriyor.

Barış Özkök’ün bu yazısı 2005 yılında Halk’a ve Olaylara Tercüman Gazetesi’nde yayımlandı.

0 yorum yapılmış

Bu yazı için bir yorum yapın

Bu yazı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Aşağıdaki formu kullanarak düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir