Her kelimenin bir hikayesi var: sabotaj

Bilinçli veya kasıtlı olarak, bir işi veya durumu bozmayı amaçlayan eyleme sabotaj denmektedir. Pek de güzel  bir anlama sahip olmayan bu kelimenin, yaz günlerinde bayanların giydiği sabo terliklerle aynı isim kökünden geldiğini biliyor muydunuz?

Sabotaj, Fransızca’daki sabotage (baltalama) kelimesiyle dilimize girmiştir. Bu kelimenin kökü ise sabot’tur. Sabot, Fransızca’da “tahta ayakkabı” anlamına gelmektedir. I. Dünya Savaşı sırasında ayakkabı yerine genellikle tahta ve deriden yapılmış bir tür sabot kullanılmıştı. Sıcak yaz günlerinde bayanlar tarafından giyilen “sabo terlik” terimi de Fransızca sabot’tan gelmektedir.

Tahta ayakkabı anlamına gelen bir kelimenin baltalama anlamına nasıl dönüştüğü tam olarak bilinmese de, bu konuda çeşitli görüşler vardır. Bunlardan en kabul göreni Sanayi Devrimi sırasında işsiz kalan Fransız işçilerin ayakkabılarını makinaları bozmak amacıyla içine atmalarıdır.

Bu yazı 2005  yılında Halk’a ve Olaylara Tercüman Gazetesi’nde yayımlandı.

 

Bu konuda görüşlerinizi yazın