İki Bizans imparatoruyla akraba olan padişah

Bizans İmparatoru Andronikos 1341’de ölünce yerine oğlu Paleologos geçti. Fakat vezir Kantakuzinos’un da tahtta gözü vardı. Kantakuzinos, kızı Teodora’yı eş olarak verme karşılığında Orhan Gazi‘den yardım istedi. Orhan Gazi’nin bu teklifi kabul etmesi üzerine 1346’da Teodora, Bursa’ya geldi. Kantakuzinos  da Orhan Gazi’nin yardımıyla İstanbul’a girdi. Artık Bizans tahtında iki imparator birden oturuyordu. Bir süre sonra eski imparatorun oğlu, Kantakuzinos’un diğer kızı Eleni’yle evlendi. Böylece Orhan Gazi, Bizans imparatorlarından birinin damadı, ötekinin de bacanağı oldu.

 

Bu konuda görüşlerinizi yazın