İstanbul’un tılsımları

Evliya Çelebi’nin anlattığına göre, İstanbul kalabalık ve büyük bir şehir haline geldikten sonra her taraftan usta mimarlar, mühendisler, kâhinler ve gizli ilimler üstadları getirilmiş. Şehir halkının her türlü belâ ve âfetlerden korunması için İstanbul’un 27 yerine 27 tane tılsım konulmuş. Bunlardan biri de Saraçhanebaşı civarında bulunan yekpare bir sütun üzerindeki mermer sandukadır. Bu, Kıztaşı diye anılan Marsianus sütunudur. Bu sandukanın içine, Bizans’ın ilk kurucusu Vizas’ın ölen kızı konulmuştu. Bunun şehri karınca ve yılandan koruyan bir tılsım olduğuna inanılırmış.

kıztasi

Share Button

Bu konuda görüşlerinizi yazın