Kağnı’nın hikâyesi

Türklerin ana yurdu olan Orta Asya’da sert bir kara iklimi vardı. Buranın zor şartları, Türklerin sağlam yapılı, dinamik ve mücadeleci olmalarını sağlamıştı.

Göçebe bir hayat yaşayan Türkler, mevsime göre yer değiştiriyorlardı. Çadırlarını arabalar üzerinde taşıyorlardı. Türklerin hayatında önemli bir yer tutan arabayı ilk kez “Kanglı” isimli bir Türk boyu yapmıştı. Türkçedeki “kağnı” sözü de bu Türk boyunun adından gelir.

kagni_3

Bu konuda görüşlerinizi yazın