Yazılar

Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Kanarya 1

Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Kanarya

Kanarya kelimesinin ilginç bir hikayesi vardır, çünkü bu sevimli kuşun adı bir zamanlar “Kanarya Adaları”nda yaşayan köpeklerin adından ortaya çıkmıştır. Kanarya kelimesinin geçmişi Latince canarius’a kadar uzanmaktadır.…
Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Ney 2

Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Ney

Avni Anıl, Ekim 1982’de basılan “Musikimiz Sözlüğü” isimli kitabında Ney’in etimolojisi hakkında şu bilgileri veriyor: “Sümerce’deki “Na” sözcüğü Farsça’da “Nay”, Arapça’da “Ney” şeklini almıştır.…
Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Siren 3

Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Siren

Sireni çok kısa bir şekilde tiz ses çıkartan düdük olarak tanılmayabiliriz. Siren kelimesi dilimize Fransızca siréne ile girmiş olsa da aslında Yunun mitolojisinden ortaya çıkan bir kelimedir. Mitolojiye göre Siren, söylediği…
Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Pelikan 4

Her Kelimenin Bir Hikâyesi Var: Pelikan

Pelikan kelimesinin kökeni Yunanca’daki pelekan’dır. Bu ise pelekus kelimesinden türemiştir. Pelekus “balta” anlamına gelmektedir. Pelikan’a bu adın verilmesinin sebebi ise gagalarının baltaya benzetilmesinden dolayıdır. Pelikan…
Her kelimenin bir hikâyesi var: albatros 5

Her kelimenin bir hikâyesi var: albatros

Albatros en büyük deniz kuşudur. Bazı albatroslarda bir kanat ucundan diğerine olan uzunluk üç metreyi geçer. Albatroslar o kadar ağırlardır ki rüzgarın  yardımı olmadan uçamazlar. 1700’lü yıllarda denizciler albatros…
Her kelimenin bir hikayesi var: sabotaj 6

Her kelimenin bir hikayesi var: sabotaj

Bilinçli veya kasıtlı olarak, bir işi veya durumu bozmayı amaçlayan eyleme sabotaj denmektedir. Pek de güzel  bir anlama sahip olmayan bu kelimenin, yaz günlerinde bayanların giydiği sabo terliklerle aynı isim kökünden geldiğini…
Her kelimenin bir hikayesi var: kappuçino 7

Her kelimenin bir hikayesi var: kappuçino

Cappuccino’yu çok basit bir şekilde sütlü espresso (kuvvetli buharda demlenerek yapılan sert siyah kahve) olarak tarif edebiliriz. Cappuccino kelimesinin Amerika’da yaşayan bir maymun türüyle ve kışlık giysilerimizin değişmez…